ASYU 2021
Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı
6-8 Ekim, 2021, Elazığ, Türkiye


ASYU 2021 EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ SAHİPLERİ AÇIKLANDI.

ASYU 2021 Konferansı En İyi Bildiri ödüllerinin sahipleri, 8 Ekim 2021 günü Konferansın çevrimiçi yapılan Kapanış oturumunda ilan edilmiştir. En İyi Bildiri seçim ve değerlendirme sürecinde, bildirilerin hakemlerden aldığı puanlar ve Oturum başkanları tarafından doldurulan değerlendirme formları dikkate alınmıştır. Diğer taraftan yüksek puan almış olsalar bile Konferans Başkanları ve Düzenleme Kurulu’nda yer alan yazarların bildirileri bu değerlendirmenin dışında tutulmuştur. Ödül alan yazarları tebrik ediyoruz.

Best Paper Award,1st Place: Duy Le and Linh Nguyen “A Design of Haptic Hand Exoskeleton for Virtual Reality Applications”

Best Paper Award, 2nd Place: Halit Örenbaş and Wang Min for the presentation entitled “Margin Transfer: A Knowledge Distillation Method for Face Recognition to Recuperate Network Capacity"

Best Paper Award, 2nd Place: Ahmet Beka Özkan and Tunga Güngör “Analysis of Word Dependency Relations and Subword Models in Abstractive Text Summarization”

Best Paper Award, 3rd Place: Alper Saylam, Rifat Orhan Cikmazel, Nur Kelesoglu, Mert Nakip and Volkan Rodoplu “Energy-Efficient Indoor Positioning for Mobile Internet of Things Based on Artificial Intelligence”