ASYU 2021
Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı
6-8 Ekim, 2021, Elazığ, TürkiyeBildiri Gönderimi


Bildirinizin son halini EasyChair adresinden bildiri güncelleme seçeneği ile yükleyiniz.

Her bildiri için IEEE Copyright formuna Copyright page.  adresinden ulaşarak doldurunuz.

Aşağıdaki Copyright bilgilerinden size uygun olanını dipnot olarak bildirinize ekleyiniz.

-- İngiltere, Kanada ve Avustralya’da çalışan yazarları için 978-1-6654-3405-8/21/$31.00 ©️2021 Crown

-- Avrupa Birliği üye ülkelerde çalışan yazarları için 978-1-6654-3405-8/21/$31.00 ©️2021 European Union

-- Türkiye’de ve diğer ülkelerde çalışan yazarları için: 978-1-6654-3405-8/21/$31.00 ©️2021 IEEE

PDF eXpress web sayfasına giriş yaparak IEEE PdfExpress uyumlu pdf dosyasını oluşturmalısınız.

İlk defa giriş yapacaklar için:


Aşağıdaki bilgileri giriniz
Konferans ID : 52992X
E-mail adresiniz 
Şifreniz 
İstenen diğer bilgileri girerek devam ediniz


Daha önceden hesabı olan kullanıcılar yukarıdaki adımları takip etmeli ancak daha önceki şifrelerini kullanmalıdırlar.


Yazarlar, konferans web sitesi aracılığıyla IEEE şablonuna uygun olarak hazırlanmış 6 sayfaya kadar tam metin bildirilerini elektronik olarak göndermeye davet edilmektedir. Bildiriler, teknik değer ve içerik açısından en az üç hakem tarafından kör değerlendirme yöntemi ile incelenecektir. Kabul edilen bildiriler, bildiride ismi geçen bir yazar tarafından sunulmalıdır. Aksi takdirde, bu bildiriler konferans kitapçığında yer almayacaktır. Bir kayıt ile en fazla 2 bildiri sunulabilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Tam metni İngilizce olarak yazıyorsanız TÜRKÇE Özet'e gerek yoktur.

Türkçe Bildiri Formatı: Microsoft Word veya Latex.

İngilizce Bildiri Formatı: Microsoft Word veya Latex.

Bildiri gönderme sistemi: EasyChair

-->

Kabul Edilen Bildirilerin Yayınlanması:

Kabul edilen ve sunulan tüm bildirilerin yer aldığı Konferans kitapçığı IEEE Xplore dijital kütüphanesi tarafından taranacaktır. Ayrıca bildiriler arasından seçilen en iyileri, genişletilmiş hali ile TR Dizin tarafından taranan aşağıda belirtilen dergide yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

NOT: Seçim aşamasında hakem yorumlarının yanı sıra, Dergi Editörlerinin de görüşleri göz önünde bulundurulacak ve gerekli görüldüğü durumda en az 2 farklı hakemden daha görüş istenecektir