ASYU 2020
Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı
15-17 Ekim, 2020, İstanbul, Türkiye


Bildiri Çağrısı

2004 yılından itibaren düzenlenen Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU), bu yıl 15-17 Ekim 2020 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle Marmara Üniversitesi tarafından Göztepe Yerleşkesi'nde düzenlenecektir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olup güncel konularda özel oturum önerileri de kabul edilecektir. Konferansa gönderilen tüm bildiriler en az üç hakem tarafından körleme değerlendirme sistemiyle değerlendirilecektir.

Bildiri Gönderme

Bildiri çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.

Konferansın ilgi alanları, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Veri Madenciliği, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Akıllı Yaşam , Biyoinformatik, Doğal Dil İşleme, Konuşma Tanıma, Biyometrik Sistemler, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Video/Görüntü İşleme, Akıllı Optimizasyon Algoritmaları, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Parçacık Sürüleri, Genetik Algoritma, Memetik Hesaplama, Sinirbilim, Çevre Zekası, Teknoloji ve Hukuk, Biyomedikal Mühendisliği, Tıbbilişim, Donanım Gerçeklemeleri, Akıllı Elektronik Sistemler, Robotik ve Otomasyon, Arttırılmış/Sanal Gerçeklik, Sorgu Öneri Sistemleri, Karar Destek Sistemleri gibi konu başlıklarını içermektedir. Ancak konu başlıkları bunlarla sınırlı değildir. Diğer taraftan Sağlık, Enerji, Taşıma/Ulaştırma, Mühendislik Eğitimi, Savunma Sanayii ve Finans ve İşletme alanlarında Akıllı Uygulamalar vb başlıklarda özel oturumlar düzenlenebilecek veya bu konuda bildiriler kabul edilecektir.

Konular


 • Veri madenciliği

 • Robotik ve Otomasyon

 • Artırılmış/Sanal Gerçeklik

 • Sorgu Öneri Sistemleri

 • Yapay Zeka

 • Derin Öğrenme

 • Makine Öğrenmesi

 • Desen Tanıma

 • Evrimsel Hesaplama

 • Uzman Sistemler

 • Akıllı Yaşam

 • Biyoinformatik

 • Doğal Dil İşleme

 • Genetik Algoritma

 • Memetik Hesaplama

 • Nörobilim

 • Çevresel Zeka

 • Karma Akıllı Sistemler

 • Karar Destek Sistemleri

 • Parçacık Sürüleri

 • Yapay Sinir Ağları

 • Yapay Zeka

 • Teknoloji ve Hukuk

 • Biyomedikal Mühendisliği

 • Tıp Bilişimi

 • Donanım Uygulamaları

 • Bilgi Tabanlı Sistemler

 • Konuşma Tanıma

 • Biyometrik Sistemler

 • Akıllı Elektronik Sistemler

 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi

 • Video/Görüntü İşleme

 • Akıllı Optimizasyon Algoritmaları

 • Bulanık Mantık


Kabul edilen ve sunulan tüm bildirilerin yer aldığı konferans kitapçığı IEEE Xplore dijital kütüphanesine gönderilecektir. Ayrıca bildiriler arasından seçilen en iyileri, genişletilmiş hali ile TR Dizin tarafından taranan International Journal of Advances in Engineering and Pure Science , European Journal of Technique (EJT), Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering ve diğer indekslerde taranan The Journal of Cognitive Systems dergilerinde yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Seçim aşamasında hakem yorumlarının yanı sıra, Dergi Editörlerinin de görüşleri göz önünde bulundurulacak ve gerekli görüldüğü durumda en az 2 hakemden daha görüş istenecektir.Davetli Konuşmacılar

 • Sağlık Hizmetlerinde Klinik Kabul Görmüş Yapay Zeka Uygulamaları

  Prof. Dr. Ali Serdar FAK

  Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

  Kanıta dayalı olarak klinik uygulamaya girmiş yapay zeka temelli tıp uygulamalarından örnekler verilecek, yapay zeka ve dijital tıp teknolojisinin hangi şartlarda klinik kabul gördüğü incelenerek, teknoloji – endüstri - hekimlik arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.

 • Akıllı Şebekeler ve Talep Katılımı

  Prof.Dr. Pierluigi SIANO

  University of Salerno, Salerno, Italy,

  Mevcut şebeke yapılarının modernizasyonu (akıllı şebekeler) ve enerji arz/talebindeki dinamikler “tüketici-consumer” kavramını, “üreten tüketici-prosumer” şeklinde değiştirecektir. Akıllı Şebeke yapıları içerisinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının merkezi ve aktif bir çözüm olarak güçlendirilmesi ile birlikte yerel enerji piyasaları oluşacaktır. Enerji piyasası aktörleri, küçük ölçekli tüketicilerin bile güç sisteminin dengesine katkıda bulunmak için yerel olarak üretilen elektrik enerjisini satabileceği veya satın alabileceği yerel akıllı elektrik piyasasına odaklanmıştır.

 • Simülasyon’dan Dijital İkiz’e, Üretimde Veri Yönetimi

  Prof.Dr. Terrence PERERA

  Sheffield Hallam University, Sheffield, United Kingdom

  Simülasyon, üretim tesislerinin tasarımında ve işletilmesinde sıklıkla kullanılan iyi yapılandırılmış bir araçtır. Simülasyon modellerinin iki ana unsuru, sistem mantığı ve verilerdir. Sistem mantığı, sistemin dikkate alınan operasyonlarını açıklarken ve veriler simülasyonu gerçekleştirmek için gerekli bilgileri sağlar. Simülasyon teknolojisinde, yüksek kaliteli ve güvenilir veri setleri toplamak büyük bir ek yüktür. Simülasyon projesi çalışmalarının yaklaşık % 60'ının veri yönetimi faaliyetleri oluşturur. Günümüzde “dijital ikiz” kavramı imalat sanayine girmeye başlamıştır. Dijital ikiz, gerçek zamanlı verilerin ve diğer statik verilerin bir karışımını gerektirir. Dijital ikizlerin gerçek sistemleri en üst düzeyde ayrıntılı şekilde yansıtmayı amaçladığı göz önüne alındığında, veri kalitesi çok önemlidir. Bu sunumda, simülasyondan dijital ikizlere yolculukta veri yönetimi sorunlarının zorlukları ve çözümleri anlatılacaktır.