ASYU 2020
Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı
15-17 Ekim, 2020, İstanbul, Türkiye

ASYU 2020 EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ SAHİPLERİ AÇIKLANDI.

ASYU 2020 Konferansı En İyi Bildiri ödüllerinin sahipleri, 17 Ekim 2020 günü Konferansın çevrimiçi yapılan Kapanış oturumunda ilan edilmiştir. En İyi Bildiri seçim ve değerlendirme sürecinde, bildirilerin hakemlerden aldığı puanlar ve Oturum başkanları tarafından doldurulan değerlendirme formları dikkate alınmıştır. Diğer taraftan yüksek puan almış olsalar bile Konferans Başkanları ve Düzenleme Kurulu’nda yer alan yazarların bildirileri bu değerlendirmenin dışında tutulmuştur. Ödül alan yazarları tebrik ediyoruz.

EN İYİ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

"Motion Control for Biohybrid Multiscale Robots", Ahmet Fatih Tabak, Kadir Has University

EN İYİ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

"İnsansız Sualtı Aracından Alınan Verilere Bağlı Filtre Kestirimlerinin Makine Öğrenmesi ile İyileştirilmesi" Berna Erol1, R. Fatih Cantekin2, Seda Karadeniz Kartal3, Rıfat Hacıoğlu4, Ş. Hakan Kutoğlu5, K. Serdar Görmüş6 ve M. Kemal Leblebicioğlu7 1,2,3,4,5,6 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 7Orta Doğu Teknik Üniversitesi

EN İYİ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

"Modelling the Dynamics of an Anthropomorphic Index Digit During Flexion and Extension of PIP and DIP Joints", M. Munzer Alseed1, Erkan Kaplanoglu2 ve Mehmed Ozkan3, 1, 3 Bogazici University, 2University of Tennessee at Chattanooga