ASYU 2020
Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı
15-17 Ekim, 2020, İstanbul, Türkiye

Davetli Konuşmacılar

Yapayzeka ve Siber Güvenlik

Mehmet Fatih Zeyveli

BeyazNet CEO, Istanbul, Turkey

Yapayzeka ve Siber Güvenlik

Günümüzün ve geleceğin en önemli teknolojileri olan yapay zeka ve siber güvenlik başlıklarının birlikte kullanımında iki ayrı kavram ortaya çıkmaktadır ve bu kavramlar ayrı değerlendirilmelidir.

 • Yapay Zeka Güvenliği
 • Siber Güvenliğin Yapay Zeka ile Sağlanması

Yapay zekanın doğru karar verebilmesi için mümkün olduğunca çok sayıda veri ile eğitilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sürecinde kullanılan içerik; çok sayıda kişisel, özel nitelikli veya mahrem bilgileri de içeriyor olabilmektedir. Bu nedenle yapay zeka'nın kendi verilerinin sağlıklı korunması için maskeleme, psödönimleştirme, Veritabanı Güvenlik Duvarı (Database Firewall) gibi birçok güvenlik çözümlerine de ihtiyacı bulunmaktadır.

Diğer taraftan Dijital uygulamaların sayısı ve içerik boyutlarının ve bağlantı hızlarının katlanarak artması ile siber güvenlik gittikçe daha da zorlaşmaktadır. Tehditler de daha akıllı ve karmaşık hale geliyor. Hem sistemlerin takibi, hem de zararlı saldırıların tespiti için yapay zeka kullanımı artık neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Birçok siber güvenlik ürünü, ürün özelliklerine yapay zekayı da eklemiş durumdadır.

Mehmet Fatih Zeyveli 1973 yılında Malatya’da doğdu. 1995 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1995-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Yüksek Lisansını İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde tamamladı. Halen Marmara Üniversitesinde Doktora Eğitimine devam etmektedir. 1997 yılında kurucu ortakları arasında yer aldığı BeyazNet firmasında halen Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Bilişim ve İnovasyon Derneği'nin Kurucu Başkanı ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif görevler yürütmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde Klinik Kabul Görmüş Yapay Zeka Uygulamaları

Prof. Dr. Ali Serdar FAK

Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kanıta dayalı olarak klinik uygulamaya girmiş yapay zeka temelli tıp uygulamalarından örnekler verilecek, yapay zeka ve dijital tıp teknolojisinin hangi şartlarda klinik kabul gördüğü incelenerek, teknoloji – endüstri - hekimlik arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ali Serdar FAK, 2011 yılında kurucuları arasında yer aldığı üniversitemiz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi – HİPAM müdürlüğü görevini yürütmektedir. Özellikle interdisipliner projeler üretme misyonu ile kurulmuş olan merkezde, Türk Kalp Vakfı, Kadıköy Belediyesi, Bisikletliler Derneği, Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinin de paydaşlığında Marmara Üniversitesi Öğrenci Kalp Sağlığı Projesini gerçekleştirmiştir. Kardiyoloji ve yapay zekanın alt kırınımlarından olan makine öğrenmesi, veri madenciliği yöntemlerinin kesiştiği çalışmaları ile ilgili yayınları olup, Pfizer Global desteği alan WebAFis projesinin yanı sıra “Covid-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilen olgularda kullanılan ilaçların, kardiyovasküler hastalık varlığının klinik seyre, mortaliteye ve EKG bulguları üzerine etkileri: makine öğrenme ve veri madenciliği öngörme çalışması” için sağlık ve bilişim alandaki farklı branşlardan 25 kadar uzmanın yer aldığı ekibiyle araştırmalarını yürütmektedir.

“Türk Kardiyoloji Derneği Dijital Sağlık Proje Grubu” kurucu üyesidir. Dijital Dönüşümün ülkemizde sağlık sektörünün her alanında bilinçli ve geç kalınmadan yapılmasına katkı sağlamak amacıyla “Sağlıkta Dijital Dönüşüm İnisiyatifi” grubu kurucuları arasındadır.

Akıllı Şebekeler ve Talep Katılımı

Prof.Dr. Pierluigi SIANO

University of Salerno, Salerno, Italy,

Mevcut şebeke yapılarının modernizasyonu (akıllı şebekeler) ve enerji arz/talebindeki dinamikler “tüketici-consumer” kavramını, “üreten tüketici-prosumer” şeklinde değiştirecektir. Akıllı Şebeke yapıları içerisinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının merkezi ve aktif bir çözüm olarak güçlendirilmesi ile birlikte yerel enerji piyasaları oluşacaktır. Enerji piyasası aktörleri, küçük ölçekli tüketicilerin bile güç sisteminin dengesine katkıda bulunmak için yerel olarak üretilen elektrik enerjisini satabileceği veya satın alabileceği yerel akıllı elektrik piyasasına odaklanmıştır.

Önerilen yerel akıllı enerji piyasası, bütün taraflar arasındaki karşılıklı etkileşimleri ölçerek garanti altına alabilen ve kayıt zincirine (blockchain) dayanan bir siber-fiziksel platform tarafından yönetilmektedir. Bu yeni piyasada yer alacak olan bütün firmalar, tüketim modellerini ve güç üretimini bir fiyat sinyaline veya yan hizmetler sağlamak için bir etkinleştirme talebine göre en uygun şekilde değiştirebilecek altyapılarla donatılacaktır.

Pierlugi Siano, 2001 yılında Salerno Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden yüksek lisans ve 2006 yılında Elektrik Mühendisliğinden doktora derecesi aldı.

2019 yılında ISI Web of Science Group tarafından en çok atıf alan yazar ödülünü aldı. Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmaya göre, farklı disiplin alanlarına ait ve daha fazla bilimsel etkisi olan 100 bin uluslararası bilim insanı sıralamasına dahil edilmiştir. Salerno Üniversitesi, akıllı şebekeler ve akıllı şehirler laboratuvarı bilimsel direktörüdür. 450'den fazla uluslararası dergi makalesi yazdı ve H-endeksi 44’tür.

Daha önce editörlüğünü yaptığı dergiler;

 • IEEE Transactions on Industrial Informatics
 • IEEE Transactions on Industrial Electronics
 • Open Journal of the IEEE IES
 • IET Renewable Power Generation
 • Journal Smart Cities, MDPI Publisher
 • Intelligent Industrial Systems, Springer

Misafir Editör olarak bulunduğu dergiler;

 • IEEE Transactions on Industrial Electronics, SS on Methods and Systems for a Smart Energy City 2017
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics, SS on Industrial and Commercial Demand Response 2017
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics and Transactions on Industrial Electronics, SS on New Trends in Intelligent Energy Systems 2013
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics, SS on Modeling and Simulation of Cyber-Physical Energy Systems 2013
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics, SS on Information Technologies in Smart Grids 2011
 • IEEE Transactions on Industrial Electronics, SS on Smart Devices for Renewable Energy Systems 2010
 • IEEE Transactions on Industrial Electronics, SS on Methods and Systems for Smart Grids Optimization 2009
 • Journal of Internet Technology – SS on Industrial Applications of Big Data and Internet of Things 2015

Simülasyon’dan Dijital İkiz’e, Üretimde Veri Yönetimi

Prof.Dr. Terrence PERERA

Sheffield Hallam University, Sheffield, United Kingdom

Simülasyon, üretim tesislerinin tasarımında ve işletilmesinde sıklıkla kullanılan iyi yapılandırılmış bir araçtır. Simülasyon modellerinin iki ana unsuru, sistem mantığı ve verilerdir. Sistem mantığı, sistemin dikkate alınan operasyonlarını açıklarken ve veriler simülasyonu gerçekleştirmek için gerekli bilgileri sağlar. Simülasyon teknolojisinde, yüksek kaliteli ve güvenilir veri setleri toplamak büyük bir ek yüktür. Simülasyon projesi çalışmalarının yaklaşık % 60'ının veri yönetimi faaliyetleri oluşturur. Günümüzde “dijital ikiz” kavramı imalat sanayine girmeye başlamıştır. Dijital ikiz, gerçek zamanlı verilerin ve diğer statik verilerin bir karışımını gerektirir. Dijital ikizlerin gerçek sistemleri en üst düzeyde ayrıntılı şekilde yansıtmayı amaçladığı göz önüne alındığında, veri kalitesi çok önemlidir. Bu sunumda, simülasyondan dijital ikizlere yolculukta veri yönetimi sorunlarının zorlukları ve çözümleri anlatılacaktır.

Prof. Dr. Terrence Perera, bilgisayar modellemesi ve simülasyonunda tanınmış bir akademisyen, araştırmacı ve önde gelen bir danışmandır. Havacılık, otomotiv, sağlık, gıda, posta hizmetleri ve lojistik / tedarik zinciri sektörleri de dahil olmak üzere bir dizi endüstride araştırma ve bilgi transferi projeleri geliştirme ve sunma konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Müşterileri / araştırma ortakları arasında BAE Systems, Siemens, Bosch, Sweden Posten, Sheffield’ın Çocuk Hastanesi ve Fosters Bakery yer almaktadır.

Profesör Perera, Sheffield Hallam Üniversitesi'nde verilen Charted Lojistik ve Taşımacılık Enstitüsü ve Chartered Tedarik ve Tedarik Enstitüsü tarafından akredite edilmiş MSc Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi kursunun kilit mimarlarından biridir. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde Simülasyon ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Ziyaretçi Profesörüdür.