ASYU 2020
Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı
15-17 Ekim, 2020, İstanbul, Türkiye


Bildiri Gönderimi


Yazarlar, konferans web sitesi aracılığıyla IEEE şablonuna uygun olarak hazırlanmış 6 sayfaya kadar tam metin bildirilerini elektronik olarak göndermeye davet edilmektedir. Bildiriler, teknik değer ve içerik açısından en az üç hakem tarafından kör değerlendirme yöntemi ile incelenecektir. Kabul edilen bildiriler, bildiride ismi geçen bir yazar tarafından sunulmalıdır. Aksi takdirde, bu bildiriler konferans kitapçığında yer almayacaktır. Bir kayıt ile en fazla 2 bildiri sunulabilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Tam metni İngilizce olarak yazıyorsanız TÜRKÇE Özet'e gerek yoktur.
Bildiri Formatı: Microsoft Word veya Latex.
IEEE Templates: Manuscript Templates for Conference Proceedings

Bildiri gönderme sistemi: EasyChair