• asyu2023@cumhuriyet.edu.tr
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bildiri Gönderimi

Copyright ve pdfexpress sürecinin 16 Ağustos’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bildiri gönderim sistemi kısa süre içinde duyurulacaktır.

 

Yazarlar, konferans web sitesi aracılığıyla şablona uygun olarak hazırlanmış 6 sayfaya kadar tam metin bildirilerini elektronik olarak göndermeye davet edilmektedir. Bildiriler, teknik değer ve içerik açısından en az üç hakem tarafından kör değerlendirme yöntemi ile incelenecektir. Kabul edilen bildiriler, bildiride ismi geçen bir yazar tarafından sunulmalıdır. Aksi takdirde, bu bildiriler konferans kitapçığında yer almayacaktır. Bir kayıt ile en fazla 2 bildiri sunulabilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir. Tam metni İngilizce olarak yazıyorsanız TÜRKÇE Özet’e gerek yoktur.

Türkçe Bildiri Formatı: Microsoft Word veya Latex.

İngilizce Bildiri Formatı: Microsoft Word veya Latex.

Bildiri gönderim sistemi kısa süre içinde duyurulacaktır

 

Kabul Edilen Bildirilerin Yayınlanması:

Kabul edilen ve sunulan tüm bildirilerin yer aldığı Konferans kitapçığı yayınlanacaktır. Ayrıca bildiriler arasından seçilen en iyileri, genişletilmiş hali ile TR Dizin tarafından taranan aşağıda belirtilen dergide yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

NOT: Seçim aşamasında hakem yorumlarının yanı sıra, Dergi Editörlerinin de görüşleri göz önünde bulundurulacak ve gerekli görüldüğü durumda en az 2 farklı hakemden daha görüş istenecektir