BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Akıllı Sistemlerde Yenilikler
Ve Uygulamaları Konferansı 2018


Bildiri Gönderimi


Bildiriler 4-6 sayfa uzunlukta olmalıdır. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.
Bildiri Formatı: Microsoft Word veya Latex.


Bildiri gönderme sistemi: EasyChair4-6 Ekim
2018
Çukurova Üniversitesi
Mithat Özsan Amfisi