• 4-6 Ekim 2018 - Adana


  Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve

  Uygulamaları Konferansı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler
Ve Uygulamaları Konferansı 2018


Bildiri Çağrısı


Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle Adana'da düzenlenecektir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olup güncel konularda özel oturum önerileri de kabul edilecektir. Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler en az iki hakem tarafından körleme değerlendirme sistemiyle değerlendirilecektir. Bildiriler, IEEExplore'da yayınlanacaktır.

Konular


Konferansta Yapay Zeka, Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Bulanık Mantık, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Akıllı Optimizasyon Algoritmaları, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Veri Madenciliği, Akıllı Elektronik Sistemler gibi yöntemler ve bu yöntemlerin liste ile sınırlı olmamak üzere aşağıdaki örnek alanlardaki uygulamaları konu alınacaktır:

 • Sürü Zekası

 • Akıllı Yaşam

 • Akıllı Ajanlar

 • Biyoinformatik

 • Doğal Dil İşleme

 • Parçacık Sürüleri

 • Genetik Algoritma

 • Memetik Hesaplama

 • Sinirbilim

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri

 • Destek Vektör Makinaları

 • Çevre Zekası

 • Video/Görüntü İşlemede Akıllı Yaklaşımlar

 • Sistem Tanıma/Modellemede Akıllı Yaklaşımlar

 • Biyomedikal Mühendisliğinde Akıllı Uygulamalar

 • Akıllı Sistemler İçin Donanım Gerçeklemeleri

 • Robotik ve Otomasyonda Akıllı Yaklaşımlar

 • Sinyal ve İşaret İşlemede Akıllı Yaklaşımlar

 • Akıllı Savunma / Güvenlik Sistemleri

 • Akıllı Sensörler ve Malzemeler

 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

 • Akıllı Kontrol Sistemleri

 • Sosyal Sinyal İşleme

 • Arttırılmış/Sanal Gerçeklik

 • Sorgu Öneri Sistemleri

 • Kişi Tanıma/Kimliklendirme SistemleriTeşekkürler


       


4-6 Ekim
2018
Çukurova Üniversitesi
Mithat Özsan Amfisi
Duyurular

- IEEE Copyright formuna Copyright sayfasından ulaşabilirsiniz.

- ASYU 2018 Programı ile ilgili detaylı bilgiye Program sayfasından ulaşabilirsiniz.

- Davetli konuşmacılar ile ilgili detaylı bilgiye Konuşmacılar sayfasından ulaşabilirsiniz.

- ASYU 2018 Kayıt İşlemleri ile ilgili detaylı bilgiye Kayıt sayfasından ulaşabilirsiniz.

- Bildiriler, IEEExplore'da yayınlanacaktır.

Akıllı Sistemlerde YeniliklerVe Uygulamaları Konferansı


4-6 Ekim 2018

Çukurova Üniversitesi

Adana