ASYU 2021
Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı
6-8 Ekim, 2021, Elazığ, Türkiye


ASYU 2021 EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ SAHİPLERİ AÇIKLANACAKTIR.

ASYU 2021 Konferansı En İyi Bildiri ödüllerinin sahipleri, .. Ekim 2021 günü Konferansın çevrimiçi yapılan Kapanış oturumunda ilan edilmiştir. En İyi Bildiri seçim ve değerlendirme sürecinde, bildirilerin hakemlerden aldığı puanlar ve Oturum başkanları tarafından doldurulan değerlendirme formları dikkate alınmıştır. Diğer taraftan yüksek puan almış olsalar bile Konferans Başkanları ve Düzenleme Kurulu’nda yer alan yazarların bildirileri bu değerlendirmenin dışında tutulmuştur. Ödül alan yazarları tebrik ediyoruz.