Anasayfa Bildiri Gönderme Program Kayıt Geçmiş İletişim Duyurular


Bildiri Çağrısı


Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı 31 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle İzmir’de düzenlenecektir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olup güncel konularda özel oturum önerileri de kabul edilecektir. Konferansa gönderilen tüm bildiriler en az üç hakem tarafından körleme değerlendirme sistemiyle değerlendirilecektir.

Konular


Konferansta Yapay Zeka, Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Bulanık Mantık, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Akıllı Optimizasyon Algoritmaları, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Veri Madenciliği, Akıllı Elektronik Sistemler gibi yöntemler ve bu yöntemlerin liste ile sınırlı olmamak üzere aşağıdaki örnek alanlardaki uygulamaları konu alınacaktır:

 • Akıllı Yaşam

 • Biyoinformatik

 • Doğal Dil İşleme

 • Parçacık Sürüleri

 • Genetik Algoritma

 • Memetik Hesaplama

 • Sinirbilim

 • Çevre Zekası

 • Teknoloji ve Hukuk

 • Video/Görüntü İşleme

 • Biyomedikal

 • Donanım Gerçeklemeleri

 • Robotik ve Otomasyon

 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

 • Arttırılmış/Sanal Gerçeklik

 • Sorgu Öneri Sistemleri

 • Biyometrik Sistemler


Kabul edilen bildiriler IEEE Xplore sayısal kütüphanesinde tam metin olarak yayınlanacaktır.
Sanayide Akıllı Sistemler Özel oturumu 31 Ekim 2019 saat 17:00’de Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans salonunda Siemens, Schneider ve Elektral firmalarının katılımıyla Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş başkanlığında yapılacaktır.Yarışmalar


 • Nakil Adayı Damar Ağacı Sınıflandırma

 • Yarışmanın web adresine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Robot Futbol Yarışması

 • Yarışmanın web adresine buradan ulaşabilirsiniz.Davetli Konuşmacılar


 • Makine Öğrenmenin Serüveni

  Prof.Dr. Fatos T. Yarman Vural

  Bilgisayar Bilimlerinin alanlarından birisi düşünen, öğrenen ve problem çözen sistemler geliştirmektir. Bu alandaki uğraşılarımız kimi zaman büyük hayal kırıklıkları ile sonuçlansa da pes etmiyoruz. Kendimizden daha akıllı ve becerikli makineler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte, Makine Öğrenmesi insanoğlunun kendi yaptığı makinelerle kendi zekâsını yarıştırmasının serüvenidir.

  Makine Öğrenmesi son yıllarda Derin Öğrenme adı verilen yeni bir alana evirildi. Derin Öğrenme alanında araştırma yapan bilim insanları, canlıların bilişsel süreçlerini çalışarak, bu süreçleri modellemekte ve bu modelleri kullanarak öğrenebilen algoritmalar geliştirmektedirler. Bu konuşmada, Makine Öğrenmenin Derin Öğrenmeye dönüşüm süreci anlatılacak ve bu alanın kuramsal ve teknolojik olarak geldiği son nokta analiz edilecektir. Ayrıca, Derin Öğrenme teknolojilerinin oluşturduğu felsefi, sosyolojik ve etik sorunları da tartışılacaktır.


 • Altuzay Yöntemleri ve Finans Uygulamaları

  Prof.Dr. Ali N. Akansu

  New Jersey Institute of Technology, USA

  Temel bileşen analizi ile Karhunen-Loeve dönüşümü ve dalgacık dönüşümüne kadar uzanan alt uzay yöntemleri, yüz tanıma, yüz duygu analizi, görüntü/video sıkıştırma, tavsiye sistemleri gibi uygulamalarda başarıyla kullanılmıştır. Bu konuşmada, bu güçlü analitik araçların altında yatan matematiksel kavramlar tekrar gözden geçirilecek ve sinyal ayrıştırma ile zaman-frekans analizinde kullanılabilmeleri için birleşik bir bakış açısı altında incelenecektir. Ardından, varlık sepeti (basket of asset) için normalize edilmiş finansal getirilerin özaltuzaylarına odaklanacağız ve finansal yatırımlar için özportföylerin (eigenportfolios) tasarlanması amacıyla metod sunacağız. Özportföylerin, Minimum Varyans ve Markowitz yaklaşımlarına göre avantajları ABD varlıkları üzerinden sunulacaktır.

 • Siber-Fiziksel Sistemler: Akıllı Teknolojiler ve Zorluklar

  Prof. Sofiène Tahar

  Concordia University, Canada

  Yazılım ve mühendislik teknolojilerindeki büyük atılımlar nedeniyle, gömülü sistemler, havacılık ve yeni nesil ulaşım sistemlerinden akıllı şebekelere ve akıllı şehirlere, sağlık bakım sistemlerine ve genel olarak Siber-Fiziksel Sistemler (CPS) olarak bilinen şeylerden bahseden alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir CPS öncelikle birkaç elektronik, haberleşme ve kontrol modülünden ve bazı aktüatörlerden ve sensörlerden oluşur. Heterojen altında yatan akıllı teknolojilerin karışımı, tasarıma ve daha ciddi bir şekilde bu tür karmaşık altyapının doğrulanmasına bazı teknik zorluklar doğurur. Aslında, bir CPS, çeşitli CPS modüllerinin hem fiziksel hem de rastgele yönlerini yakalaması ve sonra aralarındaki ilişkileri analiz etmesi gereken katı güvenlik, güvenilirlik, performans ve güvenlik gereksinimlerine uymalıdır. Bununla birlikte, çoğu zaman, sistem hataları analiz sırasında yakalanmaya devam eder ve buna bağlı olarak kritik güvenlik uygulamalarında ciddi sonuçları olabilecek istenmeyen senaryolara neden olur. Bu açılış konuşmasında, çağdaş CPS'nin tasarımını ve doğrulamasını akıllı teknolojilerin ortaya çıkması ile çevreleyen zorluklardan bazılarını tanıtıyoruz. Özellikle, CPS'nin modellenmesi, analizi ve doğrulanması için resmi yöntemlerin kullanımındaki son gelişmeleri tanıtacağız ve fotonik entegre devrelere dayalı fiziksel bileşenleri kullanarak birkaç gerçek dünya CPS vaka çalışması göstereceğiz.Bildiri çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.


31 Ekim - 2 Kasım

2019
Yaşar Üniversitesi
Rektörlük
Konferans Salonu
Duyurular

- Sanayide Akıllı Sistemler Özel oturumu 31 Ekim 2019 saat 17:00’de Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans salonunda Siemens, Schneider ve Elektral firmalarının katılımıyla Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş başkanlığında yapılacaktır.


- ASYU 2019 Programı ile ilgili detaylı bilgiye Program sayfasından ulaşabilirsiniz.


- Kayıt Sistemi açılmıştır.


- ASYU 2019 Bildiri değerlendirme süreci sonuçlanmıştır. Sonuç ve hakem yorumlarına EasyChair sitesinden ulaşabilirsiniz.

- Bildiri Kayıt Sistemi açılmıştır.


- Kabul edilen bildiriler IEEE Xplore sayısal kütüphanesinde tam metin olarak yayınlanacaktır.


- İleri ve Yenilikçi Sensörlerin Akıllı Sistemlerdeki Uygulamaları özel oturumunun çağrısı yayınlandı.


- Akıllı Şehirler özel oturumunun çağrısı yayınlandı.


- Akıllı Ulaşım Sistemleri özel oturumunun çağrısı yayınlandı.


- Davetli Konuşmacı: Prof.Dr. Ali N. Akansu "Altuzay Yöntemleri ve Finans Uygulamaları"


- Davetli Konuşmacı: Prof.Dr. Fatoş Vural "Makine Öğrenmenin Serüveni"


- Bildiri çağrısı yayınlandı.