Anasayfa Bildiri Gönderme Program Kayıt Geçmiş İletişim Duyurular


Davetli Konuşmacılar


 • Makine Öğrenmenin Serüveni

  Prof.Dr. Fatos T. Yarman Vural

  Bilgisayar Bilimlerinin alanlarından birisi düşünen, öğrenen ve problem çözen sistemler geliştirmektir. Bu alandaki uğraşılarımız kimi zaman büyük hayal kırıklıkları ile sonuçlansa da pes etmiyoruz. Kendimizden daha akıllı ve becerikli makineler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte, Makine Öğrenmesi insanoğlunun kendi yaptığı makinelerle kendi zekâsını yarıştırmasının serüvenidir.

  Makine Öğrenmesi son yıllarda Derin Öğrenme adı verilen yeni bir alana evirildi. Derin Öğrenme alanında araştırma yapan bilim insanları, canlıların bilişsel süreçlerini çalışarak, bu süreçleri modellemekte ve bu modelleri kullanarak öğrenebilen algoritmalar geliştirmektedirler. Bu konuşmada, Makine Öğrenmenin Derin Öğrenmeye dönüşüm süreci anlatılacak ve bu alanın kuramsal ve teknolojik olarak geldiği son nokta analiz edilecektir. Ayrıca, Derin Öğrenme teknolojilerinin oluşturduğu felsefi, sosyolojik ve etik sorunları da tartışılacaktır.

  Fatoş T. Yarman Vural 1973’te İstanbul Teknik Üniversitesinden Elektrik Mühendisliği, 1975'te Boğaziçi Üniversitesinden Yüksek Lisans ve 1982 yılında Princeton Üniversitesinden doktora dereceleri aldı. 1982-1985 yıllarında TUBİTAK-Marmara Araştırma Enstitüsünde çalıştıktan sonra 1985-1987 yıllarında Massachusets Institute of Technology ve Drexel Universitesinde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yaptı. 1987-1992 yıllarında Yapıtel AŞ de genel müdür olarak görev yaptı.
  1992’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne giren Fatoş T. Yarman Vural, 1996-2000 yıllarında Bölüm Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında ise Rektör Danışmanlığı, 2004-2007 yıllarında NATO Araştırma Panelinde Türkiye temsilciliği yaptı. Akademik hayatı boğunca 100’ün üzerinde bilimsel toplantı düzenledi. Bilgisayarlı Görü, Görüntü işleme, Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve İnsan Beyni alanlarında 200 civarında ulusal ve uluslararası makale ve bildiri yayınladı. Fatoş T. Yarman Vural, Derviş Can Vural’ın annesi ve Hüseyin Vural’ın eşidir.


 • Altuzay Yöntemleri ve Finans Uygulamaları

  Prof.Dr. Ali N. Akansu

  New Jersey Institute of Technology, USA

  Temel bileşen analizi ile Karhunen-Loeve dönüşümü ve dalgacık dönüşümüne kadar uzanan alt uzay yöntemleri, yüz tanıma, yüz duygu analizi, görüntü/video sıkıştırma, tavsiye sistemleri gibi uygulamalarda başarıyla kullanılmıştır. Bu konuşmada, bu güçlü analitik araçların altında yatan matematiksel kavramlar tekrar gözden geçirilecek ve sinyal ayrıştırma ile zaman-frekans analizinde kullanılabilmeleri için birleşik bir bakış açısı altında incelenecektir. Ardından, varlık sepeti (basket of asset) için normalize edilmiş finansal getirilerin özaltuzaylarına odaklanacağız ve finansal yatırımlar için özportföylerin (eigenportfolios) tasarlanması amacıyla metod sunacağız. Özportföylerin, Minimum Varyans ve Markowitz yaklaşımlarına göre avantajları ABD varlıkları üzerinden sunulacaktır.

  Ali N. Akansu Elektrik Mühendisliği dalındaki lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü ve Doktora derecelerini ise Polytechnic Üniversitesi, Brooklyn, New York'tan almıştır. 1987'den beri New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Profesörü olarak görev yapmaktadır. New Jersey Multimedya Araştırma Merkezi ve NSF Endüstri-Üniversite Kooperatifi Dijital Video üzerine Araştırma Merkezinin Kurucu Direktörü olarak görev yaptı. Dr. Akansu, IDT Corporation'ın Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcılığını yaptı [NYSE: IDT]. PixWave, Inc.'in kurucu Başkanı ve CEO'su olarak ve TV.TV'nin (IDT yan kuruluşları) Teknoloji Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Birkaç şirketin kurullarında ve bir yatırım fonunda bulundu. Dr. Akansu, IEEE Üyesidir.

 • Siber-Fiziksel Sistemler: Akıllı Teknolojiler ve Zorluklar

  Prof. Sofiène Tahar

  New Jersey Institute of Technology, USA

  Yazılım ve mühendislik teknolojilerindeki büyük atılımlar nedeniyle, gömülü sistemler, havacılık ve yeni nesil ulaşım sistemlerinden akıllı şebekelere ve akıllı şehirlere, sağlık bakım sistemlerine ve genel olarak Siber-Fiziksel Sistemler (CPS) olarak bilinen şeylerden bahseden alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir CPS öncelikle birkaç elektronik, haberleşme ve kontrol modülünden ve bazı aktüatörlerden ve sensörlerden oluşur. Heterojen altında yatan akıllı teknolojilerin karışımı, tasarıma ve daha ciddi bir şekilde bu tür karmaşık altyapının doğrulanmasına bazı teknik zorluklar doğurur. Aslında, bir CPS, çeşitli CPS modüllerinin hem fiziksel hem de rastgele yönlerini yakalaması ve sonra aralarındaki ilişkileri analiz etmesi gereken katı güvenlik, güvenilirlik, performans ve güvenlik gereksinimlerine uymalıdır. Bununla birlikte, çoğu zaman, sistem hataları analiz sırasında yakalanmaya devam eder ve buna bağlı olarak kritik güvenlik uygulamalarında ciddi sonuçları olabilecek istenmeyen senaryolara neden olur. Bu açılış konuşmasında, çağdaş CPS'nin tasarımını ve doğrulamasını akıllı teknolojilerin ortaya çıkması ile çevreleyen zorluklardan bazılarını tanıtıyoruz. Özellikle, CPS'nin modellenmesi, analizi ve doğrulanması için resmi yöntemlerin kullanımındaki son gelişmeleri tanıtacağız ve fotonik entegre devrelere dayalı fiziksel bileşenleri kullanarak birkaç gerçek dünya CPS vaka çalışması göstereceğiz.

  Sofiène Tahar, Kanada'da Concordia Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Profesör ve Kıdemli Araştırma Başkanıdır. 1994 yılında Karlsruhe Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi dalında yüksek başarı ile doktora derecesini almış ve 1990 yılında Almanya'da Darmstadt Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği dalında diploma derecesi almıştır. Prof. Tahar, Concordia Üniversitesi'nde Donanım Doğrulama Grubu'nun kurucusu ve yöneticisidir. Resmi donanım doğrulama, mikroişlemci ve çip üzerinde sistem doğrulama, analog ve karışık sinyal devreleri doğrulama, VLSI tasarım otomasyonu ve sistemlerin resmi olasılıksal, istatistiksel ve güvenilirlik analizleri alanlarında 400'den fazla makale yayınlamıştır. Prof. Tahar, 2007 yılında Üniversite Üyesi unvanı kazandıran Concordia Üniversitesi’nin Kıdemli Araştırma Ödülü de dahil olmak üzere çeşitli ödüller ve üstün başırı ödülleri almıştır. 2010 yılında Kanada'da mühendislik ve bilim alanındaki en iyi 100 araştırmacıya verilen ulusal Discovery Accelerator Ödülü'nü aldı. Quebec Mühendisleri Birliği üyesi, IEEE'nin kıdemli üyesi ve ACM'nin kıdemli üyesidir.
31 Ekim - 2 Kasım

2019
Yaşar Üniversitesi
Rektörlük
Konferans Salonu