Anasayfa Bildiri Gönderme Program Kayıt Geçmiş İletişim Duyurular


Bildiri Gönderimi


Bildiriler 4-6 sayfa uzunlukta olmalıdır. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.
Konferansa gönderilen tüm bildiriler en az üç hakem tarafından körleme değerlendirme sistemiyle değerlendirilecektir.
Lütfen bildiri içinde yazar ve kurum alanını boş bırakınız.

Kabul edilen bildiriler IEEE Xplore sayısal kütüphanesinde tam metin olarak yayınlanacaktır.


Bildiri Formatı: Microsoft Word veya Latex.

Bildiri Gönderimi: EasyChair
31 Ekim - 2 Kasım

2019
Yaşar Üniversitesi
Rektörlük
Konferans Salonu